Polyuretan Info
VAD ÄR POLYURETAN?

Polyuretan i vår vardag.

Vi kommer dagligen i kontakt med polyuretan eftersom materialet finns i en rad olika typer av konsument- och industriprodukter som bidrar till att göra våra liv lite enklare. Till exempel skosulor, stoppning för möbler, bildelar, byggisolering, slitdelar, hjul, madrasser, ljudisolering, ingjutning av elektronik, armstöd, nackstöd, sittdynor … Listan kan göras lång – och den blir hela tiden längre allt eftersom nya användningsområden och material upptäcks.

Baydur | Styvintegral | RIM

Ett modernt material som kombinerar designfrihet och funktionalitet i perfekt symbios. Ett polyuretan med imponerande fördelar såsom olika tjocklekar inom samma artikel, konkurrerar med formsprutning och vakuumformning, billiga verktyg och hög motståndskraft mot slitage.

Ett mångsidigt PUR material – med hjälp av tillsatser

Polyuretaner är en polymer, och liksom alla plaster är polymerer framställda av diisocyanater som får reagera med ett urval av polyoler. Beroende på den önskade slutprodukten kan olika kemiska formuleringar innehålla olika ingredienser, t ex jäsmedel, katalysatorer, aminer och eventuellt flamskyddsmedel.

Polyuretan VS Gummi

Den största fördelen med Formgjutna polyuretaner jämfört med gummi är deras nötningsbeständighet. Det är kombinationen av högt rivmotstånd och en hög modul som ger polyuretaner denna fördel.

Andra fördelar är betydligt lägre gjutningskostnader, mycket bredare durometer-intervall, ozonmotstånd och polyuretanen kan även pigmenteras med olika färger. Med ett urval av färger kan olika delar färgkodas eller eventuellt matcha företagets logotyp.

Polyuretan VS Metall

De flesta metaller är mycket tyngre än polyuretaner. Detta gör polyuretaner mycket enklare att hantera och billigare att använda.

Bullernivån minimeras eftersom polyuretaner tenderar att absorbera ljud. Polyuretaner kan överträffa metaller i många situationer, speciellt där komponenter är utsatta för för slipande material. Polyuretans motståndskraft mot korrosion ger en annan signifikant fördel gentemot metaller.

En annan viktig fördel är att delar av polyuretan är billigare att tillverka än gjutmetalldelar. Svetsning och övrig bearbetning av metalldelar – som kan undvikas vid användning av polyuretan – är både tidskrävande och dyra.

Polyuretan VS Plast

Som med tidigare nämnda material är den viktigaste fördelen med polyuretaner över plast deras nötningsbeständighet. Detta beror på att polyuretaner har elastomera egenskaper som plast saknar.

Detta leder till en annan fördel med polyuretaner, nämligen elastomert minne. Polyuretaner återgår i de flesta fall tillbaka till sin ursprungliga form om de har sträckts. Eftersom polyuretaner är elastomera, är de inte spröda som plast. Även i de högsta durometer-områdena förblir polyuretaner elastomera.

Elastomer | Solid polyuretan

Polyuretaner kännetecknas vanligtvis av mycket god slitstyrka, hög elasticitet, kemisk resistans och oljebeständighet, motståndskraft mot både låga och höga temperaturer, motståndskraft mot väder, vind och UV-strålning, icke-statisk, bra isolering och ljuddämpande förmåga. Polyuretan elastomerer har egenskaper som i många fall motsvarar och överstiger gummi. Polyuretan är också mycket lämplig för inbäddning av känslig elektronik i utsatta miljöer

Polyuretangjutning består basdelen av polyol och isocyanat i flytande form.

När man formgjuter ett polyuretansystem består basdelen av polyol och isocyanat i flytande form. Polyolen kan vara baserad på polyeter eller polyester, isocyanaten är oftast av MDI-typ. När dessa två komponenter blandas med hjälp av moderna PU-maskiner sker en reaktion – och polyuretan uppstår.
Den stora fördelen med denna typ av metod – så kallad reaktionsgjutning eller RIM (reaction injection molding) – är att man med hjälp av olika tillsatser kan styra reaktionen av polyuretanet direkt i formen.
  • Struktur & Produktion

    Polyuretaner är ett allmänt namn för polymerer. De flesta polyuretaner är gjorda från tre startmaterial; polyoler, isocyanater och kedjeförlängare. Beroende på hur de ingående komponenternas struktur och blandningsförhållande varieras, skapas polymerer med de egenskaper som önskas.

  • Polyuretan kan ges olika egenskaper

    Polyuretan är ett av våra mest flexibla material. Genom skillnader i blandning och tillverkningsteknik kan egenskaperna anpassas efter önskad användnin, ofta är formgjutning tillverknings metoden som används.

AFFÄRSOMRÅDEN

Det är inte bara val av material utan även utformningen av produkter och/eller detaljer som avgör funktionsduglighet, driftsäkerhet och livslängd. Även till synes enkla tillämpningar av solid eller skummad polyuretan kan – utöver val av rätt typ och hårdhet – optimeras genom rätt utformning.

KONTAKTA OSS

Önskar du mer information? tveka inte att kontakta oss...
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in